Misija i vizija

Vizija tvrtke TKIC d.o.o. je:

TKIC d.o.o. Lepoglava je stabilna, jaka i financijski neovisna tvrtka koja uz Grad Lepoglavu zauzima vode?e mjesto u turisti?kom, kulturnom i informativnom razvoju lepoglavske regije, a svoje znanje koristi u pomaganju drugim tvrtkama i lokalnim samoupravama.

Viziju Centar ostvaruje kroz ispunjavanje svojih ciljeva, ali i misije Centra koja je:

TKIC d.o.o. Lepoglava, gradska tvrtka koja realizira i promovira raznolike turisti?ke, kulturne i edukativne programe kojima se poti?e razvoj turisti?kog i kulturnog potencijala lepoglavskog kraja, samo-stvaralatvo, kreativno koritenje slobodnog vremena i cijeloivotno u?enje s ciljem unapre?enja kvalitete ivljenja. Svoju misiju Dom kulture Lepoglava ostvaruje kroz sustavni razvoj turisti?kih, kulturnih i inih programa, predavanja, tribina, seminara, izloaba, glazbenih, kazalinih, plesnih i filmskih projekata.

Nalazite se ovdje: Misija i vizija