U ime cijelog Turističko kulturno-informativnog centra želimo Vam sretan i blagoslovljen Uskrs!