PRŠI Lepoglava na listi prihvatljivih prijavitelja, Grad Lepoglava korak bliže širokopojasnom internetu

Projekt širokopojasnog internet (PRŠI Lepoglava) koji je Grad Lepoglava s partnerima – općinama Bednja, Vinica, Cestica, Klenovnik i Donja Voća, prijavio na natječaj za izbor operatora koji će preuzeti razvoj odnosno izgradnju brze optičke mreže na području navedenih jedinica lokalnih samouprava, uvršten je nakon završenog postupka pred-odabira na listu prihvatljivih prijavitelja za ulaganje u izgradnju pristupnih VHCN mreža u područjima bez širokopojasne infrastrukture u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija.

Prijavu za PRŠI Lepoglava podnio je operater Optix Infrastructure d.o.o..

Podsjećamo, Grad Lepoglava je s ostalim jedinicama lokalnih samouprava nakon odustajanja od tzv. modela B, po kojem je odgovornost za projektiranje te izgradnju i upravljanje mrežom na tijelima javne vlasti, prešao na model A prema kojem će to učiniti operator koji će na sebe preuzeti odgovornost za projektiranje, izgradnju i operativni rad mreže koja ostaje njegovom u vlasništvu. Pri tom jedinice lokalne samouprave, za razliku od modela B, neće trebati ulagati gotovo ništa već tek inicijalno financirati izradu projekta za prijavu na natječaj.

Konačna lista prihvatljivih prijavitelja za Ograničeni poziv objavit će se nakon isteka roka za prigovor svim prijaviteljima nakon čega slijedi ograničeni poziv na koji će prihvatljivi prijavitelji moći podnijeti prijavu.

Poziv će se financirati kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Razvojem infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa smanjit će se digitalni jaz između urbanih u ruralnih područja što će povoljno odraziti na jednakost prilika svih građana uz stvaranje temelja za jači gospodarski rast i lakši pristup određenim javnim uslugama.

Podijeli: