O TKIC-u

Krajem 2007. godine Grad Lepoglava je započeo s provođenjem projekta za osnivanje TCIC-a (Tourist and Cultural Information Centre Lepoglava) u vrijednosti od 981.037,02 eura, od čega je 74,15% sredstava (727.438,94 Eura) sufinancirano iz programa PHARE 2005. Preostalih 253.598,08 eura financirali su Grad Lepoglava i njegovi partneri u projektu.

Svrha projekta bila je ukloniti nedostatke turističke infrastrukture, manjak informacija o turističkim atrakcijama i događanjima, nepostojanja kanala širenja informacija i manjak interesa za događanja u lepoglavskoj regiji. Namjera projekta TCIC-a je dogradnja prostora i infrastrukture koja će služiti pružanju svih informacija vezanih za turizam i kulturu u lepoglavskoj regiji te će biti mjesto podrške postojećim kulturnim i turističkim događanjima.

Da bi se ostvarili ciljevi predviđeni projektom, Grad Lepoglava je osnovao društvo s ograničenom odgovornošću, TKIC d.o.o., koje upravlja svim aktivnostima u svrhu razvoja lepoglavske regije kao atraktivne turističke destinacije.

Društvo je u trgovački registar upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070087255, br:Tt-08/2148-3. Temeljni kapital društva je 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uloga poslovanja TKIC-a je pružanje infrastukturne podrške kulturnim i turističkim subjektima određujući osnovne smjernice i načine korištenja prirodnih i kulturnih potencijala i vrednota Lepoglave te služeći kao veza između tražitelja i pružatelja usluga u stvaranju konkretnih turističkih proizvoda regije.

Odlukom Gradskog poglavarstva od 24.04.2009. godine, tvrtki TKIC d.o.o., dana je na upravljanje zgrada Doma kulture.

U sklopu zgrade Doma kulture smještena je višenamjenska dvorana za održavanje kongresa, konferencija i koncerata, te poslovni prostori koji se daju u zakup privatnim poduzetnicima, udrugama s područja grada i drugim zainteresiranim subjektima. Tu se nalazi i Gradska knjižnica i čitaonica s najmodernijim programskim rješenjima za pregled knjižnične i neknjižnične građe te svih drugih turističkih informacija, a tu se još nalazi i Euro-Info točka Europske unije te niz drugih manjih sadržaja koji objedinjeni u Dom kulture čine reprezentativnu instituciju razvoja turizma i kulture, ali i promocije Europske Unije među stanovnicima i posjetiteljima lepoglavske mikroregije.
Redovan rad Centra predviđa sve aktivnosti vezane za tzv. hladni pogon. Organizacijska struktura korisnika utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada TKIC-a. U Centru su zaposlena tri djelatnika: direktor i zamjenik direktora (voditelj programskih djelatnosti) i stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara. Direktor je poslovodni organ Centra, a poslove obavlja sukladno Zakonu i Statutu Centra. Voditelj programskih djelatnosti je osoba koja priprema i realizira program koji provodi Centar. Obavlja svoje poslove i zadatke sukladno propisima, te po pravilima struke i službe.


Djelatnost Centra je između ostalog i potraga za novim modelima prezentacije, provođenja i promoviranja svih oblika kulturnih djelatnosti na gradskom području, s ciljem edukativno-kulturološkog djelovanja u radu s građanima, naročito djecom i mladima, a njegujući i temeljne kulturne potrebe svih dobnih i socijalnih struktura stanovništva.

Raznovrsnim programima – književnim i društvenim tribinama, scenskim, glazbenim, likovnim, filmskim programima, festivalima i smotrama, multimedijalnim i interdisciplinarnim projektima – nastojimo biti prepoznatljivi i poznati po svojoj otvorenosti i prilagođenosti novim tendencijama u turizmu, kulturi i informiranju.

Centar je zasigurno jedna od vodećih kulturnih institucija sa sluhom, kreativnim potencijalom, te ustrajnošću u namjeri da animira sve generacije umjetnika, posebno mlađe stvaraoce – da stvaralačke energije udruži i realizira niz novih kulturnih projekata, akcija, manifestacija i festivala.
Programska djelatnost Centra uglavnom se realizira u velikoj koncertnoj dvorani i čitaonici (književni program i druge tribine, seminari i okrugli stolovi, javne prezentacije radionica, estradni nastupi, filmski, kazališni, plesni i muzički programi, folklorni nastupi, izložbe likovnih umjetnika, prodajna galerija…), a sve u ovisnosti od sadržaja i uvjeta koje je neophodno osigurati za realizaciju pojedinih programa i projekata.

Centar po potrebi, realizira programe i u prostorima drugih organizacija i institucija, kao i na otvorenim prostorima – igrališta, dvorišta i svi drugi javni prostori.

Djelatnost Centra provodi se i kroz iznajmljivanje dvorana za svečanosti, skupove, obilježavanje godišnjica i sl., ali i kroz druge vidove suradnje, a u skladu s registriranim djelatnostima i Zakonu.

 

 

Podijeli: