Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I P O Z I V

br. 1 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

Pozivaju se glazbeni sastavi da podnesu pisane Ponude za korištenje poslovnog prostora (multifunkcionalna dvorana u potkrovlju) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija. Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2.

II. KORISNICI PROSTORA

Korisnici prostora mogu biti glazbeni sastavi, a prostor se daje na korištenje isključivo za održavanje proba i aktivnosti glazbenih sastava.

III. TERMINI

Javni poziv se raspisuje za razdoblje od 01.02.2018. – 31.12.2018. godine u slijedećim terminima:

Ponedjeljkom od 16:30-18:30 i od 19:00-21:00 sat

Srijedom od 16:30-18:30 i od 19:00-21:00 sat

Za svaki termin Ponuditelj mora dostaviti zasebnu ponudu.

IV. OPREMA

U cijenu ponuđenih termina na korištenje je uključena sljedeća oprema:

– Bubnjevi

– Dva gitarska i jedno bas pojačalo

– Dva mikrofona

– Dva monitora

Korisnicima se nudi mogućnost iznajmljivanja glazbenih instrumenata (električna gitara, bas gitara, elektro-akustična gitara) po sljedećim cijenama:

– Najam gitare/bas gitare termin/kom 20,00 kn (s PDV-om)

– Najam gitare/bas gitare dan/kom 50,00 kn (s PDV-om)

– Najam gitare/bas gitare mjesec/kom 200,00 kn (s PDV-om)

V. CIJENA TERMINA

Početna cijena korištenja termina za četiri (4) termina mjesečno iznosi 300,00 kuna

(s PDV-om).

VI. DOKUMENTACIJA

1. Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, te OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene za svaki termin zasebno)

2. Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu odnosno presliku rješenja o upisu u nadležni registar za pravni subjekt (udruga)

VII. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu pisanih ponuda je do 24.01.2018. Javni poziv objavljen je oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VIII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude.

U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuditelja utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju poslovnog prostora na korištenje te sklapanje Ugovora o korištenju poslovnog prostora.

Pojedinosti vezane za korištenje poslovnog prostora definirati će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelji dužni su najkasnije u roku od 5 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o korištenju poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da odustaju od sklapanja Ugovora.

IX. PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se u pisanom obliku zajedno s propisanom dokumentacijom podnose putem pošte na adresu: TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva za korištenje poslovnog prostora, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, ili se predaju neposredno u Upravu TKIC-a d.o.o., na navedenoj adresi, radnim danom od ponedjeljka do petka od 7-22 sata.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za korištenje poslovnog prostora – ne otvaraj”.

Lepoglava, 08.01.2018.g.

TKIC d.o.o.

Direktor,

Damjan Županić

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji