Polazeći od činjenice da je ljudski kapital glavni izvor konkurentske sposobnosti poduzeća u tržišnom nadmetanju, zaposlenici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju ili bi trebali biti prioritetni upravama poduzeća i menadžmentu ljudskih potencijala.

Prepoznavanjem potreba, motiva i želja svakog zaposlenika, moguće ih je motivirati na aktivnosti koje će pridonositi strateškim ciljevima poduzeća, svojim znanjima, vještinama i sposobnostima. Centar, osim što pruža infrastrukturnu podršku za razvoj programa formalne i neformalne edukacije, nudi i vlastite programe za razvoj ljudskih potencijala.

Današnje je društvo globalno te sve nove informacije i spoznaje odmah postaju dostupne diljem svijeta, a trajnost jednom stečenih znanja sve se više i brže skraćuje. Zbog toga suvremeno tržišno gospodarstvo zahtijeva brzo prilagođavanje novim izazovima tržišta, a cjeloživotno učenje, kao trajni proces koji se širi na sva područja i na čitav životni vijek pojedinca, postaje temelj suvremene strategije obrazovanja. Nužno je intenzivno ulagati u učenje i razvoj pojedinaca, odnosno ulagati u znanje koje je danas glavni izvor konkurentne prednosti i novostvorene vrijednosti. Organizacije koje nisu spremne prihvatiti novu koncepciju učenja kao cjeloživotnog procesa u postojećem turbulentnom okružju izlažu se opasnosti da ostanu marginalizirane.

Upravo je uloga Centra kao trenutno najstabilnije infrastrukturne polazišne točke u Lepoglavi da pokuša spriječiti degradiranje i slabu konkurentnost lokalnih poduzeća i organizacija civilnog društva provodeći brojne programe za jačanje ljudskih, ali i drugih intelektualnih te programskih kapaciteta poduzeća, organizacija civilnog društva i pojedinaca, a sve na načelima Europskog aktivnog građanstva.

Europa, težeći društvu utemeljenom na znanju, značajnu važnost pridaje obrazovanju, učenju i usavršavanju te kao pomoć pri ostvarivanju tog cilja osigurava značajna sredstva u obliku fondova EU. Hrvatska, koja je dio europskog prostora, prihvatila je koncepciju cjeloživotnog učenja kao temelj vlastite strategije obrazovanja te koristi sredstva EU koja će olakšati stvaranje društva znanja.

Centar i Projektno-razvojni ured upravo su ta poveznica između kreiranja programa razvoja ljudskih resursa, financiranja istih te povezivanja s trenutnom potražnjom među dionicima iz privatnog i civilnog sektora.

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji