Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada lepoglave za 2018.godinu i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za organizaciju Jailhouse festivala od 01.03.2018. , Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

JAVNI POZIV br 4/2018
za organizaciju Jailhouse festivala 2018.

I. PREDMET

Predmet Javnog poziva je organizacija Jailhouse festivala 2018. u mjesecu kolovozu.

II. OPĆE ODREDBE

Ponuditelji mogu biti udruge s područja grada Lepoglave koje su registrirane i ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje sljedećih djelatnosti:

 • Volonterstvo,
 • Razvoj civilnog društva,
 • Razvoj lokalne zajednice,
 • Interkulturalni dijalog,
 • Organizacija i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, ekoloških, sportskih, znanstvenih, obrazovnih i drugih skupova, tribina, priredbi i manifestacija,
 • Organizacija i provođenje programa, projekata i aktivnosti s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i kvalitete života mladih,
 • Informiranje mladih o njihovim pravima i mogućnostima te društveno važnim temama koje su od interesa za mlade,
 • Uspostavljanje partnerskih odnosa i suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima te drugim javnim institucijama,
 • Uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske i svijeta te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih aktivnosti.
 • Ponuditelj je dužan dostaviti ponudu sa okvirnim programom festivala i cijenom za 6 dana trajanja festivala u iznosu od najviše do 30.000,00 kn

III. DOKUMENTACIJA

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • Naziv Ponuditelja s naznakom sjedišta te OIB,
 • Izvadak iz registra udruga ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva,
 • Okvirni program festivala i cijena za 6 dana trajanja festivala,

Potvrdu o nepostojanju duga prema državi i gradu Lepoglavi.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda iznosi 7 (sedam) dana od objavljivanja ovoga Javnog poziva na mrežnim stranicama www.tkic.hr.

Ponuda se dostavlja:

 • osobno ili poštom na adresu:

TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava – s naznakom

PONUDA ZA ORGANIZACIJU JAILHOUSE FESTIVALA 2018 – NE OTVARAJ.

 

V. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a svojom Odlukom.

Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najmanji iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o organizaciji festivala Jailhouse  te sklapanje Ugovora o organizaciji festivala Jailhouse.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se Ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o organizaciji festivala, u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo organizaciju festivala koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

 

Lepoglava, 05.04.2018.

Uprava:
Damjan Županić

JAVNI POZIV (.pdf)

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji