Temeljem Odluke O – 147/2018 Uprave donesene dana 20.12.2018. Uprava društva raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ br. 4/2018

za  radno mjesto višeg stručnog suradnika za sportske i edukacijske programe djece i mladih

 

OPIS RADNOG MJESTA

O poslodavcu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava

Mjesto rada: Lepoglava, TKIC d.o.o.

Opis radnog mjesta: Viši stručni suradnik za sportske i edukacijske programe

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme (1 godina) uz obavezni probni rok od 2 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti:

 • VSS kineziološkog usmjerenja (magistar kineziologije, mag.cin.)
 • Završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije (izborni modul – FITNESS)
 • Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u fitness centrima
 • Poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Odgovornost, točnost, pristojnost i urednost
 • Usmjerenost na zadatke i ostvarivanje ciljeva
 • Sklonost timskom radu
 • Spremnost na rad u smjenama i vikendima

Opis poslova:

 • Suradnja u poticanju i unaprjeđenju uvjeta razvoja športa djece i mladih sa obrazovnim ustanovama, športskim udrugama
 • Sudjelovanje u izradi strateških planova i programa iz djelokruga razvoja sporta
 • Obavljanje složenijih poslova u području športa djece i mladih, lokalnog športa i športske rekreacije
 • Aktivno sudjelovanje u stvaranju i realizaciji razvojnih programa športa.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
 • preslika diplome
 • presliku elektroničkog zapisa HZMO-a o radno-pravnom statusu ne starije od 7 dana od dana objave natječaja

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati/kandidatkinje daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje.

Prijave se podnose: osobno ili poštom na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava s naznakom „Za natječaj“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Pristigle životopise ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati najkasnije u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu životopisa te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje kandidata.

 

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona (0)95 / 903 – 0846 ili e-mail damjan@tkic.hr

 

Lepoglava, 20.12.2018.

 

 

            Uprava

Damjan Županić

Javni natječaj.pdf

 

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji