Temeljem odluke Uprave TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, od 16.12.2019. br:O-159/2019, a zbog potrebe adekvatnog obavljanja poslova raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ br.3/2019
za radno mjesto domara/kotlovničara (m/ž)

 

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca i to na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O POSLODAVCU: tvrtka TKIC d.o.o. gradska je tvrtka koja realizira i promovira raznolike turističke, kulturne i edukativne programe kojima se potiče razvoj turističkog i kulturnog potencijala lepoglavskog kraja, samo-stvaralaštvo, kreativno korištenje slobodnog vremena i cjeloživotno učenje s ciljem unapređenja kvalitete življenja.

MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA: sjedište tvrtke TKIC d.o.o. na adresi Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava te ostale lokacije na području grada Lepoglave u ovisnosti o potrebama obavljanja poslova.

POTREBNE KVALIFIKACIJE ZAPOSLENIKA:

 • Stručna sprema: SSS tehničkog smjera
 • Položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja
 • Radno iskustvo: minimalno 10 godina
 • Vozačka dozvola: B kategorije
 • Rad na računalu: napredan
 • Rad u programima: Office paket
 • Potrebna znanja i vještine: Visoka razina motivacije za posao. Spremnost na timski rad te kontinuirano usavršavanje vlastitih vještina potrebnih za uspjeh u poslu i adekvatno obavljanje zadataka u skladu sa zakonskim propisima.

OPIS RADNOG MJESTA:

 • Rad u kotlovnici
 • Nadzor i održavanje instalacija
 • Nadzor i briga o plinomjeru i vodomjeru
 • Vođenje potrebnih evidencija
 • Prijava kvarova
 • Održavanje čistoće
 • Održavanje okoliša
 • Ostali poslovi po potrebi i nalogu Uprave.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU:

 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • Presliku svjedodžbe
 • Potvrda o položenom (valjanom) ispitu za ložača
 • Presliku elektroničkog zapisa HZMO-a o radno-pravnom statusu ne starije od 7 dana od dana objave natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati/kandidatkinje daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje.

Prijave se podnose: osobno ili poštom na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava s naznakom “Za natječaj”, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Pristigle životopise ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu životopisa te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje kandidata.

Za dodatne upite možete se obratiti na e-mail: info@tkic.hr

U Lepoglavi, 17.12.2019.

 Direktor

Damjan Županić

NATJEČAJ (.pdf)

Podijeli:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Search

Gradu Lepoglavi je odobreno 50.177,36 eura za projekt Smart City. Ukupna vrijednost projekta iznosi 83.628,93 eura. Projekt obuhvaća nadogradnju GIS sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom , postavljanje pametnih zebri i postavljanje

U tri dana ove zabavno-turističke manifestacije posjetitelji su uživali u sadržajno bogatom i raznolikom programu za sve generacije. Od petka do nedjelje, od 12. do 14. srpnja posjetitelji su u

Povjerenstvo za utvrđivanje Listeprvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnjeKLASA: 370-01/24-01/2URBROJ: 2186-9-01-24-1Lepoglava,  08.07.2024. godine Temeljem odredbe članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04,

Povodom manifestacije Lepoglavskih dana u Lepoglavu stižu popularni Ljubavnici. Svojim hitovima i odličnom energijom zabavljati će nas u subotu, 13. srpnja u gradskom parku u Lepoglavi. Dođite, odlična zabava je

I dalje ruke naših vrijednih čipkarica ne prestaju s radom. Neprekidno njeguju stare običaje. Nakon završene radionice dio predloška je popunjen, ali su i srca čipkarica također ispunjene srećom. Čipkarice

Obavještavaju se građani da će se u četvrtak, 27. lipnja 2024. godine s početkom u 13,00 sati održati vježba civilne zaštite pod nazivom “POTRES-2024”. Vježba će se izvesti na lokaciji