Nabava

Nakon provedenog postupka javne nabave, dana 09. kolovoza 2023. godine, potpisan je ugovor u početku radova na rekonstrukciji Doma kulture u Lepoglavi. Ugovor su potpisali u ime Grada, gradonačelnik Marijan