Osmi Lepoglavski dani od 14. do 16. srpnja

Od 14. do 16. srpnja u Lepoglavi ?e trajati manifestacija Lepoglavski dani. I ovog puta  u ovoj manifestaciji, koja ove godine doživljava svoje osmo izdanje, posjetiteljima u Gradskom parku u Lepoglavi nudimo sadržajno bogat program ispunjen raznovrsnim doga?anjima i sadržajima.

Osmo izdanje Lepoglavskih dana po?inje u petak, 14. srpnja u 19.30 sati u Gradskom parku  otvorenjem izložbe fotografija udruga  Foto klub Deseti K i Lepoglavski ahat. Iste ve?eri, u 21.30 sati na glavnoj ?e pozornici na ve?ernjem koncertu nastupiti grupa Vigor.

Subotnji program, (15. srpnja) po?inje u 10 sati otvaranjem 15. sajma turizma i enogastronomije, 9. susreta vina z bregov, Me?unarodnog sajma minerala te izložbe malih životinja. U isto ?e vrijeme po?eti dje?ji program koji ?e najmla?ima ponuditi niz zabavnih i pou?nih sadržaja. Tako?er od 10 sati ljubitelji automobila i oldtimer motocikala imat ?e prigode, na parkiralištu na Trgu prvog hrvatskog sveu?ilišta, posjetiti prezentaciju automobila s posebnom opremom te izložbu oldtimer motocikala koja se održava u okviru 2. memorijala Franjo Kelemen.

Od 14 pa do 19 sati u Gradskom ?e se parku odvijati niz aktivnosti. Održat ?e se turnir u šahu, Biciklisti?ki klub Lepoglava pregledavat ?e i popravljati bicikle zainteresiranim gra?anima, održat ?e se Dje?ja kreativna filatelisti?ka radionica, Zumba party, dje?ju plesni program Studia Feel te 2. natjecanje u pripravi kotlovine "Pri klijeti". Natjecanje je to na kojem ?e se me?u brojnim ekipama tražiti najbolji majstori u spravljanju kotlovine.
Tako?er u subotu, ali u ve?ernjim satima, to?nije u 19.30 sati, KUD Lepoglavski pušlek, koji ?e tijekom subote i nedjelje prikazivati na koji se na?in živjelo u jednoj tradicionalnoj lepoglavskoj hiži, zabavit ?e posjetitelje s tri nove predstave – "Štele bi, a nemreju", „Na sudu“ i "O?ali".

Ve? tradicionalno u ve?ernjim ?e se satima teleskopom mo?i promatrati zvijezde i planeti.Subotnji program završit ?e zabavno-plesnom ve?eri uz grupu Elita.

Nedjelja (16. srpnja) uz razgled sajmova, posjetiteljima od 12 sati nudi mogu?nost razgleda vatrogasnog doma i vatrogasne opreme DVD-a Lepoglave u okviru Dana otvorenih vrata.
U 10 ?e sati po?eti 5. lepoglavske zabavne igre na kojima ?e se natjecati gradski mjesni odbori. Kao i prijašnjih godina ponudit ?e puno zabave i uzbu?enja kako sudionicima tako i onima koji ?e pratiti nadmetanja.
Vatrogasci ?e svoj rad posjetiteljima Lepoglavskih dana prikazati i pokaznom  vatrogasnom vježbom koja po?inje u 18 sati.

Tijekom trajanja Lepoglavskih dana posjetitelji ?e mo?i razgledati lepoglavsku crkvu u kojoj je postavljena izložba 20 godina Varaždinske biskupije. Tako?er, u Gradskoj knjižnici Ivana Belostenca Lepoglava mo?i ?e se razgledati bogata zbirka minerala, te izložba slika pod nazivom „Ritam vedrine“ akademskog slikara Davora Petaka.

Nedjeljni program, a time  ujedno i  program 8. Lepoglavskih dana zaklju?it ?e Revija doma?ih muzikaša i zagorske muzike koja po?inje u 19.30 sati.

Detaljne informacije o programu možete prona?i na mrežnim stranicama www.lepoglavski-dani.com.

Organizatori Lepoglavskih dana su TKIC i Turisti?ka zajednica grada Lepoglave, a glavni pokrovitelj je Grad Lepoglava.

Nalazite se ovdje: Vijesti Novosti Osmi Lepoglavski dani od 14. do 16. srpnja