09 Lip

Svjetski dan izazova od 8. do 14. lipnja

Me?unarodna sportska manifestacija World Challenge Day odnosno Svjetski dan izazova, koja za cilj ima potaknuti što više gra?ana na tjelesnu aktivnost, i ove ?e godine biti održana u gradu Lepoglavi no u nešto druga?ijem formatu negoje to bilo lani. 

Ove ?e godine naglasak biti stavljen na najmla?e – polaznike vrti?a i osnovnoškolce, koji ?e se tjelesnom aktivnoš?u baviti vožnjom bicikla u?e?i pri tom kako njime upravljati na siguran na?in.
U oba dje?ja vrti?a i tri osnovne škole s gradskog podru?ja bit ?e postavljeni biciklisti?ki poligoni na kojima ?e vrti?ki mališani i u?enici stjecati vještine upravljanja biciklom. U svakom ?e vrti?u i školi biti održano predavanje o sigurnosti vožnje biciklom u prometu.

Manifestacija ?e biti održana od 8. do 14. lipnja.

Partneri na projektu su Zajednica sportskih udruga grada Lepoglave, Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo unutarnjih poslova, TKIC, DV Lepoglava, DV "Runolist" iz Žarovnice, OŠ Ante Star?evi?a Lepoglava, OŠ Ivana Rangera Kamenica i OŠ Izidora Poljaka Višnjica.

natrag na vrh