Natje?aj za radno mjesto konobara/konobarice

Temeljem odluke Uprave TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje se natje?aj za radno mjesto konobara/ice.

Potrebna znanja i vjetine: Visoka razina motivacije za posao. Dobre vjetine u komunikaciji te radu s ljudima i ljubaznost. Spremnost na timski rad te kontinuirano usavravanje vlastitih vjetina potrebnih za uspjeh u poslu.

Rok prijave je 7 dana od dana objave. Potrebno dostaviti ivotopis, presliku diplome i dokument iz kojeg je vidljiv radni sta.

Natje?aj moete pogledati/preuzeti OVDJE.

Nalazite se ovdje: Vijesti Novosti Natje?aj za radno mjesto konobara/konobarice