"Kazaline no?i" smijehom ispunile Dom kulture

Kulturno umjetni?ko drutvo Lepoglavski pulek organiziralo je u Lepoglavi, uz potporu Grada Lepoglave, 7. po redu manifestaciju "Kazaline no?i".

Tijekom dvije su ve?eri protekloga vikenda, u lepoglavskom Domu kulture, amaterske gluma?ke skupine iz Varadinske, Me?imurske i Krapinsko-zagorske upanije svojim nastupima nasmijale i zabavile okupljenu publiku koja je i ovog puta ispunila Tawan Doma kulture.

Svojim su nastupima publiku zabavljali KUD Klaru iz Maruevca, Dramska udruga Kaj iz Zaboka, KUD Katel iz Pribislavca, Udruga ena Reka iz Reke i KUD Lobor iz Lobora, Udruga ena Vidovec, Udruga ena Op?ine Sveti ?ur?, Udruga Stara brv iz Gornje Vo?e, KUU Komedijai Stanjevec te doma?in manifestacije KUD Lepoglavski pulek ?iji su ?lanovi, u stankama izme?u predstava, okupljene zabavljali i pjesmom.
 

Nalazite se ovdje: Vijesti Novosti "Kazaline no?i" smijehom ispunile Dom kulture