Vijesti

IMG_20180116_141553_resized_20180116_023207706


Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC-a d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, čl.6. o davanju poslovnog prostora u zakup, Uprava TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
br. 1/2018 za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora namijenjenih za rad udruga

U zakup se daju sljedeći poslovni prostori:

1. Prostor za ured udruga
   - Prostor se nalazi u sklopu Doma kulture u Lepoglavi, na adresi Hrvatskih pavlina 7, a namijenjen je za rad udruga
   - Prostor je smješten u potkrovlju i potpuno je uređen (grijanje - hlađenje, telefonska, fax i internet linija)
   - Ukupna neto površina prostora koji se daje u zakup iznosi 19,20 m²
   - Početna zakupnina za navedeni prostor iznosi 30,00 kn/m²

IMG_20180111_145249

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o., od 24. travnja 2009. Godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje poslovnog prostora na korištenje i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I     P O Z I V

br. 2 / 2018  za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora za udruge sa područja Grada Lepoglave

Pozivaju se udruge sa područja grada Lepoglave da podnesu pisane Ponude za besplatno korištenje poslovnog prostora (višenamjenske dvorane 2. kat, tavan) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija.

Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2

 

Kulturna_przionica

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. godine, uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I P O Z I V

br. 1 / 2018 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

Pozivaju se glazbeni sastavi da podnesu pisane Ponude za korištenje poslovnog prostora (multifunkcionalna dvorana u potkrovlju) namijenjenog za održavanje raznih kulturnih, glazbenih i sportskih manifestacija. Prostor je potpuno opremljen (grijanje-hlađenje, audio-video oprema), ukupne neto površine 249,83 m2. 

S ciljem informiranja javnog sektora o mogu?nostima financiranja projekata sredstvima fondova Europske unije u nadolaze?em razdoblju, Agencija za razvoj Varadinske upanije (AZRA) organizirala je u Lepoglavi okrugli stol pod nazivom"EU pogodnosti za javni sektor", a doma?in mu je bio Turisti?ko kulturno-informativni centar.

- Prvi je ovo od tri okrugla stola koja ?emo organizirati u Varadinskoj upaniji s ciljem upoznavanja jedinica lokalne samouprave i javnih regionalnih tijela s mogu?nostima prijave na EU fondove objasnio je Krunoslav Luka?i?, direktor AZRA-e.

Da bude doma?in ovom okruglom stolu Lepoglava je izabrana kao primjer dobre prakse u "povla?enju" sredstava iz fondova Europske unije.

- U Lepoglavi je sredstvima Europske unije isfinancirano vie od 30 projekata to potvr?uje da smo poticajna sredina za proaktivne pristupe koritenja europskog novca. Za koritenje tog novca nuno je dijeliti vlastito znanje i iskustvo, ali istovremeno i u?iti od boljih od nas istaknuo je Hrvoje Kova?, zamjenik gradona?elnika grada Lepoglave.

elja je Varadinske upanije da se u to ve?oj mjeri iskoriste sredstva iz fondova Europske unije koja stoje na raspolaganju, potvrdio je to Tomislav Paljak, zamjenik upana Varadinske upanije.

- Na je cilj i obaveza da svugdje gdje je to mogu?e uzmemo sredstva koja nam nudi Europska unija. Kroz prijavljene projekte moramo uzeti to vie tog novca te se tako i dalje razvijati rekao je Paljak koji je na okruglom stolu predstavio primjer uspjeno provedenog projekta osiguranja pomo?nika za u?enike s posebnim potrebama.

Uz njega, na okruglom su stolu, govore?i o koritenju ESI fondova u razli?itim podru?jima, izlagali Ivana Prikratki, voditeljica projekta u AZRA-i, Robert Vugrin, zamjenik upana, Ana Cecelja, koordinator za EU projekte i informiranje iz Studentskog centra Varadin te Damjan upani?, direktor TKIC-a. 

Okrugli je stol organiziran u okviru milijun i 421 tisu?u kuna vrijednog projekta "Razvoj mree podrke korisnika ESI fondova".
Stranica 1 od 39
Nalazite se ovdje: Vijesti Novosti