Članci filtrirani prema datumu: Nedjelja, 24 Rujan 2017

Prije osam desetlje?a, 10. listopada 1937. godine, ban dr. Viktor Rui? otvorio je u Lepoglavi suvremeno opremljenu zgradu Banovinske ?ipkarske kole. Povodom tog zna?ajnog jubileja u Lepoglavi je na navedenoj zgradi, u kojoj je danas smjetena gradska uprava, otkrivena spomen plo?a koja podsje?a na taj, u lepoglavskoj povijesti, zna?ajan doga?aj.

Bila je to suvremeno opremljena zgrada sagra?ena nastojanjem mnogih osoba iz tadanjeg hrvatskog kulturnog, gospodarskog i politi?kog ivota, u kojoj su se lepoglavske ?ipkarice, pod vodstvom Danice Brssler, u?ile i usavravale raditi ?ipku. Iako prvenstveno namijenjena ?ipkaricama, objekt je sluio i za provo?enje edukacije lokalnog stanovnitva.

- Netko je prije 80 godina uvidio da je ovom ruralnom podru?ju potrebno pomo?i te donio odluku da se izgradi, za to doba, moderan objekt i to na na?in o kojem danas moemo samo sanjati u potpunosti financiraju?i njegovu izgradnju istaknuo je lepoglavski gradona?elnik Marijan kvari? prigodom otkrivanja spomen plo?e.

Tog tre?eg dana trajanja 21. me?unarodnog festivala ?ipke odran je, uz sudjelovanje predstavnika hrvatskih i inozemnih ?ipkarskih kola, stru?ni seminar na temu: Batina europskih ?ipkarskih kola. I oni najmla?i polaznici dje?jih vrti?a u Lepoglavi i arovnici, svojim su se nastupima predstavili posjetiteljima festivala i to na glavnoj pozornici u festivalskom atoru gdje je, uz kulturno-umjetni?ki program tijekom kojeg je nastupio KUD Otrc iz Ruda, otvoren 8. sajam tradicijskog rukotvorstva i starih zanata.

Odrano je i modno doga?anje "O?aranost ?ipke kroz vrijeme" na kojem su predstavljeni ?ipkom inspirirani modni detalji nastali u dvije ustanove iz Njema?ke Kulturzentrum "Golden Sonne" i ?ipkarska kola iz Scneeberga.
Posjetiteljima festivala ovom se prigodom predstavila zemlja partner - Savezna Republika Njema?ka. Na tandu zemlje partnera posjetitelji su mogli kuati perece i vina iz pokrajine Sjeverna Rajna te dobiti informacije o Njema?koj.
- Svi?a mi se sve to imam prilike vidjeti na festivalu. Vidi se koliko su bliske kulture Hrvatske i Njema?ke rekao je Arne Hartig, savjetnik za politiku i voditelj Odjela za kulturu Njema?kog veleposlanstva.
I ove je godine Me?unarodni festival ?ipke povezan s Varadinskim baroknim ve?erima u okviru ?ijeg je programa u upnoj crkvi u Lepoglavi nastupio Trio d'oro u kojem nastupa vrsni glazbenik iz Lepoglave, Vjeran Jeek, solist Mnchenske filharmonije.

Program tre?eg dana 21. me?unarodnog festival ?ipke zaklju?enje zabavno-glazbenim programom u festivalskom atoru gdje je okupljene zabavljao glazbeni sastav Tre?a smjena.

Stru?nim predavanjima i UNESCO-vim radionicama na temu ru?nih radova i batine, kojima je ujedno obiljeen Dan europske batine, zapo?eo je program drugog dana 21. me?unarodnog festivala ?ipke.
Uz radionice koje su trajale tijekom gotovo cijelog dana, posjetitelji su od jutarnjih sati mogli razgledati izlobe ?ipaka.. U poslijepodnevnim je satima, u prostoru pavlinskog samostana, otvorena i filatelisti?ka izloba Kluba mladih filatelista Trako?an koja donosi prikaz potanski marki s motivima ?ipaka iz raznih krajeva svijeta.
U ve?ernjim je satima u festivalskom atoru predstavom "Bogi Iva? - znova" nastupilo Hrvatsko narodno kazalite u Varadinu, a nakon njih uslijedila je zabavna ve?er uz nastup glazbenog sastava Podvin?ani.

Otvorena filatelisti?ka izloba- Iako je potanska marka naizgled mala, njena je vrijednost velika. Marka nosi poruku o kulturnom i nacionalnom identitetu rekla je, otvaraju?i filatelisti?ku izlobu, Draenka Zagorec, voditeljica Potanskog ureda Varadin.
Izlobu je u priredio Klub mladih filatelista Trako?an ?iji je predsjednik Dino Muri? zahvalio organizatorima 21. me?unarodnog festivala ?ipke to su festivalski program uvrstili i ovu izlobu.
O samoj je izlobi govorio Milko Linec iz Maribora, iz ?ije su filatelisti?ke zbirke potanske marke izloene u prostoru pavlinsko samostana. Rije? je o markama koje predstavljaju idrijsko ?ipkarstvo te ?ipke iz raznih krajeva svijeta.
- Ova izloba pokazuje koliko je ?ipka rasprostranjena svijetom rekao je Linec.

Nazo?ne je pozdravio i lepoglavski gradona?elnik Marijan kvari? podsjetivi da se Lepoglava, zahvaljuju?i svojoj bogatoj kulturi i batini, nala na ?ak devet izdanja potanskih marki.
- Sve to imate ako ne prezentirate isto je kao i da to nemate. Potanske marke upravo su te koje prezentiraju ono vrijedno to imate istaknuo je kvari?.
Za vrijeme otvorenja izlobe, kojem su nazo?ili i Bojan Bra?i?, tajnik Udruenje europskih filatelisti?kih drutava te predsjednik Varadinskog drutva kolekcionara Milan Pavlekovi?, u prostoru pavlinskog samostana radio je izdvojen potanski ured pote u Lepoglavi koji je dijelio prigodne omotnice i marke sa igom.

 

Sve?anim programom odranim u festivalskom atoru, podizanjem festivalske zastave, razgledom izloaba i vatrometom, u Lepoglavi je otvoren 21. me?unarodni festival ?ipke.
Ispred predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarovi?, visoke pokroviteljice festivala, otvorio ga je potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Predrag tromar.

- Lepoglavski je festival, kojim se mogu ponositi svi Lepoglav?ani, jedan je od zatitnih brendova Varadinske upanije i Hrvatske. Ovaj festival ima velik potencijal u povezivanju kulturne batine i turizma koji treba iskoristi rekao je tom prigodom predsjedni?in izaslanik tromar.

Brojne je goste pozdravio doma?in, lepoglavski gradona?elnik Marijan kvari? istaknuvi nacionalni zna?aj festivala koji okuplja sve ?ipkarske lokalitete i organizacije iz Hrvatske, ali i spaja Lepoglavu gotovo sa svim kontinentima. Poseban je naglasak u obra?anju gostima gradona?elnik kvari? stavio na zna?ajne obljetnice koje ?e biti obiljeene tijekom trajanja 21. me?unarodnog festivala ?ipke.
- 1892. godine ?ipkarstvo je ulo u lepoglavsku kolu i tamo je opstalo sve do danas, punih 125 godina. Ove godine obiljeavamo 80 godina od otvorenja zgrade Banovinske ?ipkarske kole, objekta u kojem su ?ipkarice u?ile raditi ?ipku. Objekt je to koji je u prolim vremenima imao zna?ajnu ulogu u razvoju lepoglavskog kraja, a i danas, kada je u njoj smjetena gradska uprava, ima svoju funkciju rekao je kvari? te podsjetio na projekt Centra za pavline nastao kao izraz brige za lepoglavsku batinu.

- Vie od dva desetlje?a  sustavnog vo?enja pri?e o lepoglavskoj ?ipki, zahvaljuju?i dobroj i pravoj vlasti koja je znala, prepoznala i sustavno gradila brend, festival je doivio svoje 21. izdanje istaknuo je ispred Varadinske upanije zamjenik upana Tomislav Paljak dodaju?i da se ?ipka moe raditi samo ako za to postoji ljubav kakvu prema njoj imaju lepoglavske ?ipkarice.
Prepoznavi ?ipkarstvo kao zna?ajan dio lokalnog identiteta Ministarstvo kulture je i ove godine preuzelo pokroviteljstvo nad festivalom.

- ?ipkarstvo u Lepoglavi jedinstveno je svjedo?anstvo tradicijske kulture koja je ostavila neizbrisiv trag u kulturolokoj slici sredine kazala je Martina imunkovi?, izaslanica ministrice kulture.
Ispred ministra turizma nazo?nima se obratio glavni tajnik Ministarstva turizma Ivo Bai? koji je kazao da ovaj festival stavlja Lepoglavu na kartu kontinentalnog turizma u Hrvatskoj.
- Ovakva doga?anja oboga?uju turisti?ku ponudu kontinentalnog prostora, ali i ?uvaju vlastitu kulturu, batinu i identitet istaknuo je Bai?.

Veleposlanik SR Njema?ke u Republici Hrvatskoj, njegova ekselencija Thomas Schultze podsjetio je na brojne veze izme?u Hrvatske i Njema?ke me?u kojima je i vjetina izrade ?ipke.
- Partnerstvo na festivalu prihvatili smo zbog ?injenice da i Njema?ka ima dugu tradiciju ?ipkarstva. Razlog za prihva?anje partnerstva bilo je i to to je festival u Lepoglavi dobar na?in da pokaemo kako je razvoj kontinentalnog turizma bitan te da kontinentalni dio Hrvatske ima to ponuditi rekao je veleposlanik Schultze.

Me?u ostalim gostima na otvorenju 21. me?unarodnog festivala ?ipke  bile su i saborske zastupnice Marija Puh i Boica Makar, saborski zastupnik An?elko Stri?ak, veleposlanica Slovenije njezina ekselencija Smiljana Knez, veleposlanica Bosne i Hercegovine njezina ekselencija Renata Pakalj, dravni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop, varadinski biskup Josip Mrzljak te brojni gradona?elnici i na?elnici me?u kojima i izaslanica Grada Zagreba Nevenka Juri?.

Prigodom otvaranja festivala 15 je ?ipkarica primilo, po prvi puta dodijeljena, priznanja po?asne majstorice lepoglavske ?ipke. Iz ruku potpredsjednika vlade Predraga tromara i lepoglavskog gradona?elnika Marijana kvari?a primila su ih: Dora Ledin?ak, Ana ?retni, Jozefina Kramari?, Ivka Druko, Paula Druko, tefica Miga?, Ivka Botkovi?, Barbara uli?ek, Ana Zidar, Julijana Husnjak, Stanislava Jeek, Magda Funda, Bara Ba?ak, Magdica Jeek i Barica uli?.
Tijekom sve?anosti otvaranja u glazbenom su dijelu programa nastupile mlade talentirane lepoglavske glazbenice, pjeva?ice Lucija Job i Marija Hodalj uz klavirsku pratnju Danijela Ota te Limena glazba Lepoglave. Po?asnim su se pucnjem oglasili i vinji?ki i kameni?ki kuburai.

Nalazite se ovdje: Vijesti Članci filtrirani prema datumu: Nedjelja, 24 Rujan 2017