Razvoj kulture

Sample icon1 Dom kulture surađuje s organizacijama civilnog društva i svim drugim dionicima razvoja kulture na širem gradskom području.

Razvoj turizma

Sample icon 2 TKIC d.o.o. u razvoju turizma lokalne zajednice ima ulogu prvenstveno kao pružatelj infrastrukturne podrške tom procesu.

Ljudski resursi

Sample icon 3 Radionice, predavanja, okrugli stolovi, sastanci i jačanje kapaciteta samo su neke od aktivnosti razvoja ljudskih resursa kojima se bavimo.

 • Natječaj za radno mjesto konobara/konobarice

  Temeljem odluke Uprave TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje se natječaj za radno mjesto konobara/ice.

  Potrebna znanja i vještine: Visoka razina motivacije za posao. Dobre vještine u komunikaciji te radu s ljudima i ljubaznost. Spremnost na timski rad te kontinuirano usavršavanje vlastitih vještina potrebnih za uspjeh u poslu.

  Rok prijave je 7 dana od dana objave. Potrebno dostaviti životopis, presliku diplome i dokument iz kojeg je vidljiv radni staž.

  Natječaj možete pogledati/preuzeti OVDJE.

  by Nevenka
 • Najava: Ove nedjelje Kerekesh teatar i Tjedan smijeha u Domu kulture

  Kerekesh Teatar sa svojim već 8. Tjednom smijeha, u nedjelju 19. ožujka gostuje i u Lepoglavi u Domu kulture (TKIC).

  Bit će izvedena predstava za djecu  Hrabri mornar Tvornice lutaka  u 16 sati  te Shirley Valentine u izvedbi Kazališne grupe Lectrum u 19 sati.

  Ulaznice možete nabaviti  neposredno prije predstava na ulazu u TKIC ili pak u pretprodaji u Gradskoj knjižnici Ivana Belostenca u Lepoglavi u radno vrijeme knjižnice, po cijeni od 20,00 kuna za predstavu Hrabri mornar i 30,00 kn za predstavu Shirley Valentine.

  by Nevenka
 • "Kazališne noći" smijehom ispunile Dom kulture

  Kulturno umjetničko društvo Lepoglavski pušlek organiziralo je u Lepoglavi, uz potporu Grada Lepoglave, 7. po redu manifestaciju "Kazališne noći".

  Tijekom dvije su večeri protekloga vikenda, u lepoglavskom Domu kulture, amaterske glumačke skupine iz Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije svojim nastupima nasmijale i zabavile okupljenu publiku koja je i ovog puta ispunila Tawan Doma kulture.

  by Nevenka

Dom kulture je središnje mjesto društvenog života Lepoglave

tkic.fotka 

Prati novosti

Pretplatite se na naše e-Novosti i na vrijeme saznajte novosti na našim stranicama.

Natječaji i javna nabava

Pravo na pristup informacijama

inf_logo

Linkovi

Javni poziv za korištenje poslovnog prostora

Na temelju Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. g. čl. 6. o davanju poslovnog prostora na korištenje, Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje na korištenje poslovnih prostora TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, raspisuje

J A V N I     P O Z I V
br. 1/2011 za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje poslovnog prostora

Uvid u prostore za koji je raspisan javni natječaj koji se daju u zakup moguć je radnim danom od 8-15 sati uz prethodnu najavu na brojeve telefona: 042/494-307, 494-308 i mobitele 0993191786 i 0993191787 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Uz ponudu se prilaže:
1.    dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičku osobu, odnosno za pravne osobe izvod iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci, te za obrt rješenje ili obrtnica Ureda za gospodarstvo
2.    dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o korištenju poslovnog prostora osoba iz stavka 3. uvjeta natječaja, te dokaz da nisu korisnici mirovine,
3.    ostalo što je navedeno u natječaju.
Ponude na natječaj dostavljaju se poštom na adresu:
TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, ili se predaju neposredno Povjerenstvu za provedbu natječaja za davanje na korištenje poslovnog prostora TKIC d.o.o. Lepoglava, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "Za natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj".

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja sadrži najveći ponudbeni iznos, osim u slučaju kad ponudu istaknu osobe iz stavka 3. uvjeta natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuđača utvrditi najpovoljnija ponuda.

Ponude prispjele na javni natječaj razmatrati će se na sjednici Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje na korištenje poslovnih prostora TKIC d.o.o. Na sjednici se vodi zapisnik. Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje na korištenje poslovnih prostora, utvrđuje najpovoljniju ponudu radi donošenja odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje.

Pojedinosti vezane na troškove održavanja definirati će se ugovorom. Najpovoljniji ponuđač dužan je najkasnije u roku od 8 dana od okončanja natječaja sklopiti Ugovor o korištenju poslovnog prostora, u protivnom, će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

Ugovor o korištenju poslovnog prostora sklopiti će se kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. Zakona o zakupu poslovnog prostora, na trošak zakupnika. Pri sklapanju ugovora zakupnik treba priložiti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika kao osiguranje podmirenja zakupnine i ostalih troškova koji terete poslovni prostor u visini jednogodišnje zakupnine.

U Lepoglavi, 20.12.2011.

TKIC d.o.o.
Direktor,
Vladimir Ivanuša, mag.oec.

Nalazite se ovdje: Javni poziv za korištenje poslovnog prostora