Gaveznica

slika01GAVEZNICA - KAMENI VRH

Podru?je Gaveznica - Kameni vrh kod Lepoglave zakonski je zati?eno od 18. oujka 1998. godine kao esti geoloki spomenik prirode u Hrvatskoj. Zati?eno podru?je je nalazite poludragog kamenja (Lepoglavski ahat) i jedini sa?uvani fosilni vulkan u Hrvatskoj. Podru?je nema zna?aja za komercijalnu eksploataciju poludragog kamena, ve? predstavlja znanstvenu, obrazovnu i turisti?ku znamenitost. uzorkovanje stijena i minerala u znanstveno-istraiva?ke svrhe dozvoljeno je uz suglasnost nadlenog tijela.

Geolokalitet se nalazi uz cestu koja iz Lepoglave vodi prema Golubovcu, a s obzirom a smjetaj pripada prvim obroncima Ivan?ice. Zati?eno podru?je je ure?eno u razdoblju od 2007. do 2009. godine.

Lepoglavski fosilni vulkan

Gaveznica - kameni vrh, brdo izgra?eno od stijena andezita, vulkanske bre?e i tufa, trag je vulkanske aktivnosti u geolokoj povijesti Hrvatskog Zagorja.
Nekadanji breuljak Kameni vrh (373 m) danas je ogromna rupa naputenog kamenoloma Gaveznica, to izgledom podsje?a na grotlo nekadanjeg vulkana. Tu su lepoglavski zatvorenici gotovo pola stolje?a (1923. - 1967.) vadili vulkansku stijenu hiperstenski andezit, vrlo ?vrstu i pogodnu za cestovne podloge.

slika04

Biljeke Pilara o geolokoj gra?i poznate su s kraja 19. stolje?a. Andezite Kamenog vrha opisao je Gorjanovi? - Kramberger 1904. Detaljne petrografske opise dao je Kipati? 1909. , a 1930. Tu?an spominje Kameni vrh kao jedino nalazite ahata u Hrvatskoj.
Davne 1740. godine pojavljuje se prvi puta pisani hrvatski naziv Akat kamen u djelu Ivana Belostenca. Tek oko dvjesto godina kasnije otkriveno je nalazite ahata kod Lepoglave.

Gaveznica - Kameni vrh nije samo fosilni vulkan, ve? je i arheoloko nalazite koje je 1936. godine obiao i opisao Stjepan Vukovi?. Na samom vrhu nekadanjeg brijega prona?eni su ostaci pretpovijesnog naselja kasnobron?anog doba.

Lepoglavski ahat

AHAT je poludragi kamen, po kemijskom sastavu kvarc - silicijev dioksid SiO2. Taj kamen izgra?en mikrokristalnog kvarca vrsta je zonarno gra?enog kalcedona. Zonarnu gra?u ?ini bezbroj tankih slojeva razli?itih boja i tonova. Ime je dobio po mjestu prvog nalaza kod rijeke Dirillo (rijeka Achate) na otoku Siciliji (Italija).

Ahati se odlikuju posebnom ljepotom koju im daje neizmjerna raznolikost gra?e slojeva i njihovih boja, pa su im ljudi nadjenuli razli?ita dodatna imena kao na primjer ?ipkasti ahat.

LEPOGLAVSKI AHATI nastali su u upljinjama i pukotinama andezita, vulkanske stijene nastale na ovom podru?ju prije oko dvadeset milijuna godina. Stvaranje ahata je tisu?e godina dug proces taloenja sloj po sloj minerala kvarca iz mineralnih otopina u upljinjama stijena. Tek prepiljen i izgla?an pokazuje nam svoju punu ljepotu.

Ovdje preuzmite letak u PDF formatu.


Nova turisti?ka atrakcija - vulkan Gaveznica

Kao da stojite u vulkanu.

alt

slika03

karta

alt

alt

Nalazite se ovdje: Naslovnica